Wet BIG en BIG registratie

Wet en regelgeving

Het doel van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is om te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.
De Wet BIG verdeelt beroepen, die onder deze wet vallen, in 3 groepen.
Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register én vallen onder het tuchtrecht.

 

Artikel 3-beroepen

• hebben een wettelijk beschermde beroepstitel
• moeten zich registreren in het BIG-register;
• vallen onder het tuchtrecht. Een tuchtcollege beoordeeld in voorkomende gevallen of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

 

Overzicht artikel 3-beroepen

Apotheker
• Arts
• Fysiotherapeut
• Gezondheidszorgpsycholoog
• Physician assistant
• Psychotherapeut
• Tandarts
• Verloskundige
• Verpleegkundige

 

De BIG-registratie

Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De BIG-registratie is vijfjaarlijks, waarbij aan een aantal kwaliteitscriteria moet worden voldaan om voor (her)registratie in aanmerking te komen.
Zie ook www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/fysiotherapeut

Iedereen kan het register raadplegen. De BIG registratie van individuele zorgmedewerkers kunt u vinden op de volgende site: www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Overzicht BIG registratienummers medewerkers Praktijk Fysiotherapie Ugchelen
Alle fysiotherapeuten van Praktijk Fysiotherapie Ugchelen zijn ingeschreven in het BIG-register. Onderstaand treft u een lijst van onze medewerkers met hun BIG registratienummer.

• Caroline Koorneef 89034198104
• Renate Pasman 89913037104
• Agnes Damming 79033519004
• Tosca Meeuse 69924732904