Thuiszorg fysiotherapie


Wat is thuiszorg fysiotherapie?

Hoe meer thuiswonende ouderen des te meer we te maken krijgen met multimorbiditeit en complexe zorgverlening in de thuissituatie. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zo zelfredzaam en gedurende langere tijd veilig thuis te kunnen blijven wonen. Fysiotherapie en ergotherapie worden om die reden steeds meer betrokken bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.
De thuiszorgfysiotherapeut voegt extra expertise toe op het gebied van (integraal) onderzoek in de thuissituatie (functioneel gericht), kwetsbare balans in de thuissituatie, mantelzorgondersteuning, risicoscreening, (val)preventie en kan helpen om oplossingen te bieden bij complexe zorgvragen.