Tarieven


Betalingsvoorwaarden en tarieven

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Elke aanvullende verzekering is anders en er zijn veel variaties in de vergoedingen. De Praktijk Fysiotherapie Ugchelen heeft met de meeste verzekeraars een contract afgesloten waarin is geregeld dat de kosten voor fysiotherapeutische behandelingen, waar de patiënt voor verzekerd is, rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen worden ingediend. In de meeste gevallen verzorgen wij de gehele afhandeling van de kosten voor fysiotherapie met uw verzekeraar.

Ook als u niet (meer) voor fysiotherapie verzekerd bent, kunt u gewoon bij ons terecht voor een behandeling. Uiteraard dient u de behandelingen dan zelf te betalen. De tarieven voor de behandeling vindt u aan het mededelingenbord in de wachtkamer en onderaan deze bladzijde.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw polisvoorwaarden. Zorg dat u weet of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Let ook op bij verandering van verzekeraar en/of polis. Verdere details over vergoedingen door de zorgverzekering en Uw eigen risico voor 2017 vindt u op de site van uw zorgverzekeraar.
 

Zilveren Kruis Achmea: In 2017 extra voordeel bij Pluspraktijk in aantal behandelingen

Gaat u zonder doorverwijzing direct naar een Pluspraktijk dan krijgt u zowel de intake als het behandelplan voor één behandeling. Bij een reguliere fysiotherapiepraktijk kost het eerste intakegesprek en het opstellen van een behandelplan in 2017 twee behandelingen. Bij een chronische aandoening en voor kinderen geldt dit niet omdat u dan altijd een doorverwijzing van de huisarts nodig hebt.
 

Tarieven 2017

Deze praktijk heeft met 99% van alle verzekeraars een contract waardoor wij die tarieven rekenen die door hen zijn vastgesteld! Voor het kleine restant en de behandelingen die buiten Uw verzekeringsdekking vallen, hanteren wij de volgende tarieven:

Fysiotherapie € 31,50
Fysiotherapie aan huis € 39,00
Fysiotherapie in instelling € 39,00
Manuele Therapie € 40,00
Manuele Therapie aan huis € 47,50
Manuele Therapie in instelling € 47,50
Oedeemtherapie-Lymfedrainage € 43,50
Oedeemtherapie-Lymfedrainage aan huis € 51,00
Oedeemtherapie-Lymfedrainage in instelling € 51,00
Eenmalig onderzoek – consult € 56,40
Eenmalig onderzoek – consult aan huis € 63,90
Eenmalig onderzoek – consult in instelling € 63,90
Screening € 16,50
Intake -Onderzoek na Screening € 31,50
Screening, Intake -Onderzoek € 48,00
Intake -Onderzoek na Verwijzing € 46,50
Intake -Onderzoek na Verwijzing aan huis € 55,00
Intake -Onderzoek na Verwijzing in instelling € 55,00
Telefonische zitting € 15,00
Groepsbehandeling 2 personen € 31,80
Groepsbehandeling 3 personen € 22,50
Groepsbehandeling 4 personen € 20,00
Medische Fitness per maand € 39,95
Intake medische fitness/OncoFit € 29,95
   

Niet nagekomen afspraken welke niet binnen 24 uur zijn afgezegd worden u voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Voor verdere informatie staan wij u graag te woord.