Samenwerking


Praktijk Fysiotherapie Ugchelen heeft een goede samenwerking met de huisartsen in Ugchelen en omgeving. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de Praktijk Ondersteuners van de Huisartsen en de Oefentherapeuten van Praktijk Oefentherapie Cesar in Ugchelen. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Buurtzorgteam Ugchelen en een eerstelijns ergotherapeut. De directe betrokkenheid van de fysio- en ergotherapeuten bij het Buurtzorgteam, de gezamenlijke cliëntbesprekingen, de optimale bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid en de korte communicatielijnen worden door alle zorgpartners en de cliënten als een waardevolle aanvulling ervaren.

De fysiotherapeuten van Praktijk Fysiotherapie Ugchelen behandelen ook patiënten op de zorgcentra Rumah Saya en Sprengenhof in Ugchelen. Er is een goede samenwerking met het team van beide centra en er vindt regelmatig overleg plaats. Tevens is Praktijk Fysiotherapie Ugchelen sinds september 2010 lid van SaFyrA en participeert zij in de netwerken COPD, Oedeem/Oncologie, Geriatrie, Schouder en Neurologie. Caroline Koorneef, praktijkhoudster van Praktijk Fysiotherapie Ugchelen vervult tevens de bestuursfunctie van penningmeester bij SaFyrA.

Fys’Optima

543885_95__200x_fys-optima-logo

Onze praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys’Optima. Fys’Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.

We hebben binnen Fys’Optima eisen geformuleerd, waar elke partner aan moet voldoen. Zo hebben bijvoorbeeld alle partners een oefenzaal ter beschikking, zijn alle partners goed georganiseerd conform de HKZ of plusaudit eisen en wordt de cliënttevredenheid door alle Fys’Optimapartners continu, onafhankelijk en transparant gemeten, om onze zorg telkens verder te optimaliseren. Jaarlijks worden de gestelde eisen bij de deelnemende partners getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optima partner worden of blijven.

Safyra

526172_35__200x_safyra

SaFyrA = Samenwerkingsverband Fysiotherapeuten regio Apeldoorn

Missie
SaFyrA is een goed georganiseerd regionaal dekkend monodisciplinair samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Apeldoorn en omstreken.

Het samenwerkingsverband is opgericht om onze beroepsgroep te positioneren in een sterk veranderende dynamische eerstelijn. Hierin leveren wij kwalitatief hoogwaardige innovatieve en uniforme fysiotherapeutische zorg. Het samenwerkingsverband van fysiotherapeuten is aanspreekpunt en gesprekspartner voor cliënten, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor onze regio in de eerstelijnsgezondheidszorg

Visie
Fysiotherapie blijft in de toekomst een belangrijke pijler in de eerstelijn. Door het tot stand komen van een onderling stabiel samenwerkingsverband vormen wij een goed toegankelijke partner in multidisciplinaire zorgketens. De onderlinge stabiliteit wordt gevonden door aan het lidmaatschap van het SaFyrA kwaliteitseisen te stellen conform de geldende eisen binnen de beroepsgroep.

Per geleverd product binnen het SaFyrA worden minimaal de kwaliteitseisen gebruikt zoals deze beschreven staan in de betreffende zorgstandaarden. Door binnen SaFyrA een brede en zo volledig mogelijke dekking van praktijken te hebben, bieden wij de cliënt de mogelijkheid om ten allen tijde een zorgaanbieder te vinden in de eigen woonomgeving.

Meer informatie?
www.safyra.nl