Parkinsonnet


Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

 

Waarom ParkinsonNet?

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn: moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt door gespecialiseerde therapeuten.

 

Meerwaarde ParkinsonNet-therapeut

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met een parkinsonisme. De ParkinsonNet therapeuten werken nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd. Tevens onderhoud uw ParkinsonNet-therapeut de relatie met andere zorgverleners waardoor specifieke problemen, zoals u deze tegen kan komen, multidisciplinair kunnen worden benaderd. Uw ParkinsonNet-therapeut is volledig geïnformeerd over de mogelijkheden van andere zorgverleners zodat multidisciplinaire samenwerking eenvoudig kan worden gerealiseerd.

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.