Missie/ Visie


Missie

Het doel van Praktijk Fysiotherapie Ugchelen is door middel van specialistische (beweeg)zorg het best haalbare behandelresultaat te bereiken. De zorgvraag van de cliënt is hierbij leidend. De fysiotherapeuten dragen zorg voor een persoonlijke benadering en gezellige sfeer in rustige behandelruimtes. Zij spelen adequaat in op veranderende vragen en inzichten in de gezondheidszorg. Het behandelplan zal zo kosten- en tijd efficiënt mogelijk zijn voor de cliënt en zijn omgeving. Door een goede communicatie en de krachten te bundelen tussen de zorgverleners wordt de cliënt op maat benaderd met de juiste zorg.
 

Visie

Het invulling geven aan de missie wordt vorm gegeven door:

  • Kwaliteit te leveren door vakmensen met meerdere specialisaties en kwaliteiten
  • Evidence based handelen, best care en het gebruik van richtlijnen
  • Professionele accommodatie en goede werksfeer
  • Multidisciplinaire samenwerking met interne en externe hulpverleners
  • Transparantie door goede verslaglegging
  • Participeren in wetenschappelijk onderzoek
  • Klachten specifiek trainen in groepen

 

Motto

Visie en missie laten zich goed samenvatten in ons motto:

“Onze kracht is uw beweging”