Kwaliteit


De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk:

  • is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
  • houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling voor Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het KNGF.
  • hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  • hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Privacy/Dossier

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Als er gebruik gemaakt wordt van de oefenzaal kan het zijn dat er meerdere fysiotherapeuten en patiënten aanwezig zijn. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Op de registratie van uw medische en administratieve gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De fysiotherapeut mag aan derden alleen met uw toestemming inlichtingen over u of uw dossier geven. De patiënt en/of degene die over de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de patiënt beschikt, heeft recht op inzage in het dossier. Zie voor meer informatie ons privacyreglement. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Netwerken

De praktijk participeert in de regionale netwerken Neurologie, Oedeem/Oncologie en Chronische pijn. Minimaal 3x per jaar vindt overleg plaats met de vertegenwoordigers van de betrokkenen 1e lijns praktijken van het betreffende netwerk. Voor Praktijk Fysiotherapie Ugchelen neemt Caroline Koorneef deel aan het netwerk Neurologie, Renate Pasman aan het netwerk Chronische pijn en Agnes Damming aan het netwerk Oedeem/Oncologie. Daarnaast is Agnes Damming lid van de landelijke netwerken ParkinsonNet en ClaudicatioNet.

 

Pluspraktijk Zilveren Kruis Achmea/ Topzorg Menzis

Praktijk Fysiotherapie Ugchelen is sinds 2012 TopzorgPraktijk van Menzis en PlusPraktijk van Zilveren Kruis Achmea en de Friesland. PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk/TopzorgPraktijk zijn de bereikbaarheid, de ruime openingstijden, zodat u ook na kantoortijden terecht kunt en de korte wachttijd. De therapeuten in een PlusPraktijk/TopzorgPraktijk hebben allemaal hun eigen specialisme. Daardoor krijgt u bij deze praktijken zorg op maat. Een PlusPraktijk/TopzorgPraktijk heeft een breed medisch netwerk van orthopeed tot diëtist. Na de behandeling kunt u de oefeningen blijven doen met een fysiotherapeut in de praktijk. Uw situatie staat voorop. Samen met u kijkt de therapeut hoe klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden en helpt u daarbij. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie staat voorop bij een PlusPraktijk/TopzorgPraktijk.