Data verzamelen en overdracht aan de LDF

Waarom wij data verzamelen

Uw fysiotherapeut zal u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor de LDF, Landelijke Dataverzameling Fysiotherapie.
Onderstaand treft u een beschrijving met betrekking tot de gegevens die worden aangeleverd en wat daar dan mee gebeurt.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Met de LDF werken we aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor u.
Op deze pagina vertellen we welke informatie gebruikt wordt en wat er precies gebeurt met die gegevens.

 

Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie gebruiken we niet. Alle behandelgegevens worden anoniem verwerkt en daarmee waarborgen we uw privacy. Onderstaande gegevens verzamelen we wel:
Geboortejaar
Geslacht
Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
Behandelgegevens (de klacht waarvoor je wordt behandeld, het soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)
Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
Het doel van een fysiotherapeut is om altijd optimale zorg leveren.
Om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn vergelijken we gegevens binnen het LDF per behandeling met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking beslist uw fysiotherapeut welke behandeling het beste is. Uw gegevens dragen bij aan een hogere kwaliteit van de zorg.

 

Ik werk mee aan de LDF

Met uw toestemming helpt u mee aan het verbeteren van fysiotherapeutische zorg: fysiotherapeuten kunnen in het LDF-dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief zijn voor u. Op deze pagina vertellen we welke informatie gebruikt wordt en wat er gebeurt met die gegevens.

 

Hoe werkt het?

Fysiotherapeuten werken met elektronisch patiëntendossiers (EPD’s). In dossiers staat bijvoorbeeld welke klachten een patiënt heeft, hoe en wanneer mensen behandeld worden en wat de voortgang is. Alleen behandelende fysiotherapeuten en patiënten zelf hebben toegang tot dit dossier.
Op het moment dat u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft voor het doorsturen van de geanonimiseerde gegevens worden de bovenstaande gegevens (geboortejaar, geslacht, zorgverzekeraarscode en behandelgegevens) verzameld. Deze gegevens gaan, via het EPD, naar de LDF.

 

Voor wie zijn de gegevens?

De organisaties die toegang hebben tot de LDF zijn:
Mediquest verzamelt in opdracht van het KNGF de gegevens voor de LDF.
IQ healthcare voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.
Het KNGF is eigenaar van de (gegevens in) de LDF.
IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare organisaties waarmee het KNGF overeenkomsten heeft afgesloten en die uiteraard voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hoe veilig zijn mijn gegevens?
We verzamelen voor de LDF geen persoonsgegevens. Daarom zijn jouw gegevens veilig.
Ik geef geen toestemming
Wilt u liever geen toestemming geven, voor het verstrekken van gegevens, of uw toestemming intrekken? Dat kan via uw fysiotherapeut. Hebt u vragen over het intrekken van toestemming en de gegevens die we voor de LDF verzamelen? Neem dan contact op met het www.kngf.nl .