Claudicationet


Wat is ClaudicatioNet ?

ClaudicatioNet is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met “etalagebenen”. De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).
Het netwerk streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen. ClaudicatioNet richt zich in de startfase op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject. Op deze pagina leest u meer over hoe u lid wordt en blijft.

Etalagebenen.nl is de site voor patiënten met claudicatio intermittens. Etalagebenen.nl is onderdeel van ClaudicatioNet.